Terms and Conditions | Pico

ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Pico: www.pico.com

ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ในส่วนนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาขอ้กำหนดการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนเนื่องจากเป็นข้อกำหนดที่นำมาใช้ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณและเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้รวมถึงหน้าต่างๆ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Pico Group (“Pico”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไขหรือนำข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย Pico ตามพื้นฐานในแบบ “ที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันเนื้อหาใดใดทั้งที่แจ้งและบอกเป็นนัยยะ ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การไม่ละเมิด ความปลอดภัย ความแม่นยำ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หรือการปราศจากไวรัสที่เกี่ยวข้องข้อมูลและเหนื้อหา โดยเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อการค้าหรือเป็นการแนะนำ และไม่ชักชวนทางกฎหมาย ข้อเสนอหรือข้อตกลงในส่วนของ Pico ทั้งนี้ ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม Pico ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายพิเศษหรือที่เป็นผลกระทบที่เป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ การแบ่งปันข้อมูลราคาให้บริการโดยการแลกเปลี่ยนเงินตราและอาจมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากการแปลกเปลี่ยนเงินตาหรือผู้ให้บริการข้อมูลของเรา โปรดปรึกษาโบรกเกอร์หรือตัวแทนทางการเงินของคุณเพื่อตรวจสอบราคาก่อนทำการเทรด

เว็บไซต์ Pico ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใดใดและขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อผูกพันต่างๆ ทั้งนี้ เว็บไซต์ Pico ผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหา การแลกเปลี่ยนทางการเงินและตัวแทนรวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจต่างๆ (ก.) ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความพร้อมหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาใดใด; และ (ข) จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อข้อผิดพลาด การละเว้นหรือข้อบกพร่อง รวมถึงความล่าช้าหรือการขัดจังหวดในเนื้อหาดังกล่าวหรือในการดำเนินการใดใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทั้งเว็บไซต์ Pico รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลที่ให้บริการในที่นี้ของคุณ และตามที่ใช้ที่นี่ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” ไม่ได้เป็นการอ้างถึงตัวแทน หุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์ในการรวมบริษัทกับเว็บไซต์ Pico และฝ่ายอื่นๆ

รูปภาพและวิดีโอ

รูปภาพและวิดีโอที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้รับการถ่ายโดยช่างภาพประจำของเว็บไซต์ Pico โดยไม่คิดค่าบริการจากลูกค้าโดยตรงและโดยอ้อมของเราและได้รับการคัดเลือกมาเพื่อเป็นการเน้นย้ำโครงการของลูกค้าเว็บไซต์ Pico และใช้สำหรับเนื้อหาต่างๆ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังในการเลือกรูปภาพและวิดีโอ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลงานภาพถ่ายและวิดีโอเหล่านี้ได้รับการถ่ายทำโดย Pico

การปรับปรุงเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิในทุกเวลาหรือบางเวลา เป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร ทั้งหมดหรือบางส่วนในการแก้ไขหรือยุติเว็บไซต์ เนื้อหาและซอฟต์แวร์โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ รวมถึงการจำกัดการให้บริการเว็บไซต์แก่บางบุคคล บางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือการบังคับใช้กฎหมายที่เราเลือก การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ การแก้ไขและ/หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และ/หรือนำเสนอโอกาสให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด คุณยอมรับว่าทั้งคุณและหุ้นส่วนธุรกิจจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบทางกฎหมายให้แก่ตัวคุณเองหรือหน่วยงานภาพนอกจากการแก้ไข การระงับชั่วคราวหรือการยุติการให้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในเนื้อหา ซอฟต์แวร์ การนำเสนอ การแนะนำหรือสินค้าที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การคาดการณ์ในอนาคต

ข้อมูลบางข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยการคาดการณ์ในอนาคต อันประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเดียง ข้อความที่เกี่ยวข้องกับกำไรและรายได้ คำว่า “เชื่อ”, “ตั้งใจ”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “เสนอ”, “ประมาณการ”, “คาดเดา”, “มีความมั่นใจ”, “มั่นใจ” และคำพูดที่คล้ายคลึงกันมีวัตถุประสงค์ในการระบุการคาดการณ์ในอนาคตตามความเชื่อ การสรุป ความคาดหวัง การประมาณการและการคาดคะเนในปัจจุบันของผู้บริหารเว็บไซต์ Pico ที่มีต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมและตลาดที่เราให้บริการ

การคาดการณ์ในอนาคตรเหล่านี้ไม่เป็นการรับประกันผลงานในอนาคตและมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและมีปัจจัยอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและคาดเดาได้ยาก ผลที่ตามมาอาจแตกต่างจากสิ่งที่คาดหวัง คาดคะเนในการคาดดการณ์ในอนาคตเหล่านี้

ไม่ควรมั่นใจในการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นเพียงความเห็นของผู้บริหารของเว็บไซต์should Pico ในวันที่เผยแพร่ข้อมูลและใช้โหลดสำหรับเว็บไซต์เท่านั้น เราไม่ขอรับภาระผูกพันใดใดในการเผยแพร่ข้อความการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้อันเกิดจากการเผย่แพร่บนเว็บไซต์

นโยบายลิงค์เชื่อมโยงหลายมิติ

 • ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

  เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Pico อาทิ ลิงค์เชื่อมโยงหลายมิติที่แจ้งเป็นข้อมูลอ้างอิงและเพื่อความสะดวกของคุณเท่าน้น โดย Pico ไม่ขอรับรอง แนะนำ อนุมัติ รับประกันหรือนำเสนอเว็บไซต์ภายนอกหรือเนื้อหาจากเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ การใช้งานลิงค์เหล่านี้ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าถึง/ใช้งานดังกล่าว และคุณต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาแต่เพียงผู้เดียว
   

 • ลิงค์ภายนอกมายังเว็บไซต์ Pico

  การสร้างลิงค์เชื่อมโยงหลายมิติบนเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Pico Global Services Limited การลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานลิงค์เชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งนี้ Pico ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกลิงค์เชื่อมโยงหลายมิติมายังเว็บไซต์ของเราหากแหล่งข้อมูลมีเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ลามก อนาจารหรือละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์และธรรมสิทธิ์)
   

 • การเชื่อมโยง

  ลิงค์บางลิงค์ในเว็บไซต์นี้เป็นลิงค์ตัวแทนบางลิงค์ไม่ใช่ โดยลิงค์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Pico และ Pico ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงค์เว็บไซต์หรือลิงค์ใดใดที่ประกอบด้วยลิงค์ของเว็บไซต์ รวมถึงการตรวจสอบ การแก้ไขหรือการอัพเดทเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลที่เผยแพร่บนลิงค์เว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อขัดข้อง รวมถึงข้อผิดพลาดของราคา โดยการบังคับตามกฎหมายทั่วไปและสูงสุด เว็บไซต์ Pico ไม่รับประกันความถูกต้องและขอปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใดใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการบริการ/สิค้าที่แสดงในลิงค์บนเว็บไซต์

  เมื่ออออกจากเว็บไซต์ Pico ผ่านทางลิงค์ คุณจะต้องรับรู้ถึงข้อกำหนดและนโยบายของ Pico ว่าไม่ได้ควบคุมอีกต่อไป

  โดยคุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายรวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ที่คุณใช้งานต่อไป

 

การโฆษณา

โฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของหรือทำการเผยแพร่โฆษณาแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าเว็บไซต์ Pico หรือผู้ให้บริการข้อมูลไม่ขอรับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาโฆษณาหรือสินค้าและบริการที่นำเสนอในนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและ/หรือโลโก้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นของและอยู่ภายใต้ใบอนุญาตของเว็บไซต์ Pico โดยเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยจะต้องไม่นำเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้ แก้ไข ทำซ้ำ รักษาในระบบ ส่งต่อ คัดลอก แจกจ่ายหรือใช้เพื่อสร้างงานของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์ Pico หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าที่กำหนด

เว็บไซต์ Pico ถือว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ทุกรายมีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์

ความรับผิดและการชดเชย

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับในการปกป้อง ชดเชยและรักษา Pico รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทนและหุ้นส่วนทางธุรกิจรวมถึงผู้ออกใบอนุญาตจากอันตรายและการเรียกร้อง ความเสียหาย การบาดเจ็บ ความตายและค่าใช้จ่ายที่กเดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการอธิบายถึง:

 • ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม; และ
 • และวิธีการที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยสองวิธี:

 • ข้อมูลที่คุณแจ้งให้กับเรา หากคุณขอข้อมูล เราจะถามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาทิ ชื่อและอีเมล์
   
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่ง Pico อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าต่างๆของเว็บไซต์และวิธีการใช้ ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย: :
  • ข้อมูลเครื่อง
   เว็บไซต์ Pico อาจรวบรวมข้อมูลจำเพาะของเครื่อง (อาทิ รุ่นฮาร์ดแวร์และเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ)
  • บันทึกข้อมูล
   เมื่อคุณดูเนื้อหาที่คุณได้แจ้งให้แก่ Pico เว็บไซต์ Pico อาจรวบรวมและจัดเก็บเนื้อหาอัตโนมัติในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของเรา
   สิ่งนี้อาจรวมถึง:
   • รายละเอียดการตรวจสอบเนื้อหานั้นของคุณ อาทิ การสืบค้น
   • ที่อยู่ไอพี;
   • ข้อมูลเครื่องที่ใช้ อาทิ แครช กิจกรรมระบบ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทบราวเซอร์ ภาษาบราวเซอร์ วันที่และเวลาที่คุณร้องขอและลิงค์ URL อ้างอิง; และ
   • คุ้กกี้ซึ่งอาจุระบุบราวเซอร์หรือบัญชี Pico ของคุณโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
  เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ Pico อาจรวบรวมและดำเนินการข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ อาทิ ประเทศและเมืองที่คุณอยู่ระหว่างการใช้เว็บไซต์นี้
   
 • คุ้กกี้และเครื่องมือระบุไม่เปิดเผยชื่อ
  สิ่งนี้อาจรวมถึงการส่งคุ้กกี้หรือเครื่องมือระบุไม่เปิดเผยชื่อไปยังเครื่องของคุณ นอกจากนี้ เว็บไซต์ Pico ยังใช้ส่งคุ้กกี้หรือเครื่องมือระบุเมื่อทำงานประสานในเนื้อหาระหว่าง Pico และหุ้นส่วน

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้อย่างไร

การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์ Pico ผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆและเวลาใดก็ตามถือว่าเป็นความสมัครใจโดยสมบูรณ์ของคุณ โดยเว็บไซต์ Pico จะระบุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลและเป้าหมายการใช้งานข้อมูลเมื่อเราขอให้คุณแจ้งข้อมูล

นอกเหนือจากระบุเป็นอื่น ในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูล เว็บไซต์ Pico จะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดใดผ่านเว็บไซต์ให้แก่หน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วน นอกจากมีความจำเป็นในการตอบคำถามของผู้ใช้ หรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์โดยตัวแทนที่ทำหน้าที่แทนหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาใช้

เว็บไซต์ Pico อาจใช้การรวบรวมข้อมูล

 1. พื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา;
 2. เพื่อปรับแต่ง ประเมินและพัมนาเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาเพิ่มเติมของ Pico;
 3. สำหรับการสืบค้นข้อมูล; และ
 4. สำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนกลาง

เว็บไซต์ Pico ได้รวมข้อมูลของลูกค้าเป็นหนึ่งเดียวในเครือข่ายทั่วโลก การที่คุณแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เว็บไซต์ Pico ผ่านทางเครือข่ายทั่วโลกในเวลาที่ทำการรวบรวมข้อมูล โปรดมั่นใจว่าเว็บไซต์ Pico จะใช้ขั้นตอนปฏิบัติการทั้งหมดในการให้ความมั่นใจว่าข้อมูลที่คุณได้แจ้งให้แก่เราจะได้รับการรักษาเป็นความลับตามมาตรฐานกฎหมายที่ใช้

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเว็บไซต์ Pico ได้ใช้กระบวนการดำเนินการทั้งทางกายภาพ อิเล็คทรอนิคและการจัดการเพื่อรักษาข้อมูลที่เราได้รวบรวมไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้จะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง ถึงแม้ว่าเว็บไซต์ Pico รักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนการคุ้มครองและใช้เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่เว็บไซต์ Pico ไม่สามารถยืนยันความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ว่าการสื่สารระหว่างคุณและเว็บไซต์ Pico หรือข้อมูลที่เก็บรักษาในเว็บไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปราศจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลภายนอก อาทิ แฮคเกอร์ โปรดใช้ความระมัดระวังว่าบุคคลภายนอกอาจขัดขวางหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้รับทราบโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและคุณยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว

การแก้ไขและการเข้าถึงข้อมูล

คุณอาจตรวจสอบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและคัดลอกสำเนาข้อมูลดังกล่าวหรือขอแก้ไขข้อมูลของคุณ โดยการ:

 • ส่งอีเมล์ถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ corp.info@hk.pico.com.

 

เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องตัวตนของคุณแล้วเพื่อทำการแก้ไขและอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติตามคำร้องของคุณภายใน 30 วัน โปรดรับทราบเอาไว้ว่าเราอาจเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการสำหรับคำขอเข้าถึงข้อมูลของคุณ

การประยุกต์ใช้

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรานำไปใช้กับเว็บไซต์ www.pico.com และเว็บไซต์หุ้นส่วนทั้งหมดของเราแต่ไม่รวมถึงเว็บไซต์ที่มีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่แยกกันและไม่สัมพันธ์กับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่สามารถนำไปใช้กับบริการทที่บริษัทหรือบุคคลอื่นๆนำเสนอซึ่งอาจปรากฎในผลการสืบค้นข้อมูล บนเว็บไซต์ที่ได้รวมเนื้อหาของ Pico หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมกับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ครอบคลุมการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรอื่นๆที่ได้ทำการโฆษณาการบริการของเราและผู้ที่อาจใช้คุ้กกี้ แท็กพิกเซลหรือเทคโนโลยีอื่นๆที่ให้บริการหรือนำเสนอในโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

การบังคับใช้

เว็บไซต์ Pico ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราได้รับคำร้องเรียนเป็นทางการร เราจะติดต่อบุคคลที่ร้องเรียนเพื่อติดตามผล ทั้งนี้ เว็บไซต์ Pico ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจรวมถึงหน่วยงานปกป้องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อแก้ไขคำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลที่เราไม่สามารถแก้ไขกับผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยตรง

การละเว้น

การไม่ปฏิบัติหรือการพลาดการปฏิบัตหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามสิทธิ อำนาจหรือการแก้ไขโดยเว็บไซต์ Pico ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะเป็นการละเว้นโดย Pico ของสิทธิ อำนาจหรือการแก้ไขดังกล่าว

การเป็นโมฆะบางส่วน

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเนื้อหาบางส่วนนี้ไม่มีผล เป็นโมฆะ ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องถูกลบออกและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือยังคงมีผลและสามารถใช้บังคับได้ต่อไป

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุม

ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องควบคุมโดยและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง ข้อพิพาทใดใดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้จะต้องได้รับการตัดสินในศาลของประเทศฮ่องกง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถาม โปรดเขียนถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่
corp.info@hk.pico.com.

ภาษาที่ยอมรับเป็นการทั่วไป

หากมีความไม่สอดคล้องใดใดระหว่างคำแปลข้อกำหนดการใช้งานนี้และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นหลัก