Đặt hàng trực tuyến | Pico

Đặt hàng trực tuyến

Để tăng chất lượng dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng triển lãm toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng trực tuyến cho đồ nội thất, tiện ích, các mục tiêu chuẩn khác và các dịch vụ trang web. Chúng tôi sẽ tiếp tục chấp nhận bằng văn bản yêu cầu cho các chương trình và triển lãm, nơi dịch vụ đặt hàng trực tuyến chưa được kích hoạt.

Xem chế độ :
Hiển thị tên Ngày Vị trí
International Textile Machinery Exhibition 2016 ( ITMA Asia 2016)
Order online
2016-10-21 – 2016-10-25 Shanghai
Vietnam Plas 2016 2016-09-28 – 2016-10-01 Ho Chi Minh City
4th International Oncology Conference 2016-09-29 – 2016-09-30 Abu Dhabi
Hotel, Hospitality & Food Asia 2016 (HHF Asia 2016) 2016-09-30 – 2016-10-02 Colombo
Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT) Congress 2016 2016-10-07 – 2016-10-08 Malaysia
Global Sources - Electronics & Components Trade Show 2016-10-11 – 2016-10-14 Hong Kong
The 16th Vietnam International Printing & Packaging Industry Exhibition (PPP2016) 2016-10-12 – 2016-10-15 Ho Chi Minh City
China International New Energy Automobile Exhibition 2016-10-13 – 2016-10-16 Beijing
Beauty Expo 2016 2016-10-14 – 2016-10-17 Malaysia
Buildtech Asia 2016 2016-10-18 – 2016-10-20 Singapore
Đi đến trang
HongKong
18oC