Nhân Lực | Pico

Tham Gia Với Chúng Tôi!

Đằng sau những thành tựu của Pico nói dối tài năng, những người đam mê và quyết tâm của chúng tôi. Họ là tốt nhất những gì họ làm, và họ làm tốt nhất của họ đối với chúng tôi.

Chúng tôi muốn mọi người chúng tôi để thành công trong sự nghiệp và trong cuộc sống cá nhân của họ, và chúng tôi làm việc để cung cấp một môi trường thể hiện các giá trị cốt lõi của chúng tôi:

Grow với Pico

Bạn có một số thiên tài?

Bạn có phải là người mơ mộng?

Cuộc sống tại Pico

Bạn có một nhà thám hiểm?